Legalitat

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Arrenvic, S.L. l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web https://compte.tv

Denominació

Arrenvic, S.L.
Domicili: C. Miquel Marti pol, 13
08500 Vic Barcelona
Telèfon: +34 93 889 33 80
E-mail: info@compte.tv
CIF: B62438213

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a Arrenvic, S.L. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Arrenvic, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Resta expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Arrenvic, S.L.

Responsabilitat dels continguts i els enllaços

Arrenvic, S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Arrenvic, S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. L’única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal: política de privacitat

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de Arrenvic S.L., que podrà utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

Arrenvic, S.L.
C. Miquel Marti pol, 13
08500 Vic Barcelona
info@compte.tv

El sistema de navegació i el software necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se a conseqüència d’allò disposat a les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pugui correspondre-li.

En qualsevol cas, dins la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic.Política de privacitat

Amb la informació que li proporcionem a continuació Arrenvic, S.L. vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, resta informat que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web https://compte.tv seran tractades en els següents termes:Responsable del tractament

Les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web seran tractades per Arrenvic, S.L., C. Miquel Marti pol, 13, 08500 Vic Barcelona. E-mail de contacte: info@compte.tv

Arrenvic, S.L. compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat seran tractades d'acord amb les exigències legals, guardant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la confidencialitat dels mateixos.Conservació

L'informem que les dades personals que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer, del que és responsable Arrenvic, S.L. i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d'administració general, desenvolupar, comercialitzar i informar dels serveis que oferim. En el supòsit que no vulgui rebre informacions que entenguem puguin ser del seu interès li preguem que ens remeti un correu electrònic en què ho indiqui a l'adreça de correu electrònic que consta en la present política de privacitat.

Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades ni utilitzades amb altres finalitats comercials que la mera informació dels serveis per Arrenvic, S.L. o l'altra empresa del grup esmentada, els quals pretenem que siguin de la seva utilitat.

A la nostra pàgina web no existeixen enllaços que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web i tampoc existeixen tractaments invisibles de dades personalsDrets

En cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Arrenvic, S.L., C. Miquel Marti pol, 13, CP 08500, Vic, o enviant un e-mail a info@compte.tv indicant al sobre o en l'assumpte del missatge: Arrenvic, S.L. Política de Privadesa.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar les seves dades ens autoritza expressament per realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest Web i n’accepta el tractament declara formalment ser major de 18 anys.

Resta prohibit l’accés i ús del portal als menors de 18 anys.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors a càrrec seu, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorporar les seves dades per sol·licitar algun producte.

També se’ls informa que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtratge o bloqueig de determinats continguts.Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials, consent expressament al tractament de les seves dades personals d’acord amb la política de privacitat de la corresponent xarxa social. També consent expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les dades contingudes al seu perfil i a què les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin al seu mur. La seva petició per connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments esmentats, essent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti l’oposició o retiri el seu consentiment, el qual pot retirar en qualsevol moment.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cura quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals siguin publicades o estiguin incloses en els comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la seva cancel·lació.