Compte

Construcció Vestuaris en Ginmàs

Construcció Vestuaris en Ginmàs

Població

Vic

Any

2015

Superfície
Descripció

Enderroc Vestuaris existents i construcció de nous vestuaris del Gimnàs Club Tenis Vic.

Torna amunt