Compte

Ateneu Sant Feliu Sasserra

Ateneu Sant Feliu Sasserra

Població

Sant Feliu Sasserra

Any

2015

Superfície
Descripció

Reforma de l'ateneu de Sant Feliu Sasserra per la millora de les condicions funcionals, constructives i de confort. Es reforça estructuralment l'edifici, es realitza la façana nova amb parament ventilat de gran format, a la coberta es desmunten les plaques de fibrociment i l'estructura antiga i es crea l'estructura i el panell sandvitx nou, acabat amb una coberta metàl·lica. A l'interior s'enderroquen les llotges i l'escenari, es drena i s'aïlla el perímetre i es fa un paviment continu de resines. A la urbanització es crea un camí d'accés a base de llambordes. A nivell d'instal·lacions es col·loca un sistema d'alt rendiment de ventilació amb tractament primari per deshumidificar, amb recuperació entàlpica i fereecooling.

Torna amunt