Compte

Habitatge a Sant Julià de Vilatorta

Habitatge a Sant Julià de Vilatorta

Població

Sant Julià de Vilatorta

Any

2004

Superfície
Descripció

Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat. Façana de pedra i monocapa. Interior amb acabats de luxe.

Torna amunt