Compte

Projectes obra pública

Obra
Pública

La total dedicació i la gran experiència del nostre equip tècnic ens permet assumir amb total confiança i responsabilitat l’execució de projectes de l’administració pública, amb la seguretat del compliment dels terminis d’execució.

Els requisits tècnics i pressupostaris de l’obra contractada són claus per definir el resultat final del projecte. Les obres públiques realitzades fins al moment estan formades per una àmplia varietat de projectes.